OPIS ARTIKLA
– kravlja koža, djelomično perforirana
– vodonepropusni i vjetronepropusni prsluk
– SAS-TEC CE-Level 2 protektori
– džep za leđni protektor

CIJENA:2800,00/371,62EUR