Gas ručka koja na dužim putovanjima autoputom i otvorenim cestama

olakšava držanje ručke gasa.

 

Cijena: 30,00 kn